Regulamin Blog

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Bloga MotoTechnika.net, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu, którym jest Najmman Serwis sp. z o.o. sp. k.
 2. Użytkownik korzystając z Bloga, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego zasady.

§2 Korzystanie z Bloga

 1. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści w formie komentarzy lub wpisów.
 2. Wszystkie komentarze są zatwierdzane przez Administratora bloga.
 3. Za treści komentarzy Administrator bloga nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarzy: sprzecznych z obowiązującym prawem, wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, propagujących przemoc, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, zawierających treści o charakterze reklamowym, mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, mających charakter spamu, niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

§3 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Informacje na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności

§4 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Dane i informacje zawarte na Blogu MotoTechnika.net są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczanych na Blogu.
 2. Administrator bloga MotoTechnika.net nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pośrednictwem bloga danych osobowych osób trzecich.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług za pośrednictwem Bloga. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 4. Blog może zawierać linki odsyłające do zewnętrznych adresów internetowych.

§5 Ochrona własności intelektualnej

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na Blogu posiada Administrator oraz podmioty, które wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, filmy, grafiki, dźwięki i inne materiały dostępne na łamach Bloga.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może podjąć w stosunku do niego odpowiednie kroki prawne.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Bloga należy przesłać na adres e-mail: admin@mototechnika.net.
 3. Administrator Bloga MotoTechnika.net zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie w momencie publikacji ich na Blogu.